Kontrola pristupa

Program za elektronsku evidenciju radnog vremena zaposlenih. Doprinosi unapređenju kompletnog poslovanja, a pošto spada u naprednu automatizaciju procesa evidentiranja, direktno utiče na bolju kontrolu radnih zaduženja i bolju optimizaciju posla.