Vatro dojava

Besprijekoran rad, vrhunska kvaliteta, fleksibilnost samo su neke od karakteristika ovog sistema. Namjenjen za instalacije od malih preko srednjih do najvećih i najkompleksnijih objekata.

Širok spektar vatrodojavnih centrala i elemenata u polju čine ovaj sistem najkompletnijim na tržištu. Sistem se bazira na mikroprocesorkoj centrali koja se sastoji od nekoliko adresabilnih petlji. Na petlji se nalaze elementi vatrodojave koji digitalno komuniciraju sa centralom. Svi elementi imaju ugrađen izolator petlje, samonadzor, redundantni uređaj za detekciju, mogućnost podešavanja osjetljivosti u nekoliko nivoa i podešavanje više pragova detekcije.