Trafo stanice

Postavljanje, puštanje u rad i održavanje trafo stanica.